Skip to main content
handen op elkaar

Reglementen en
STATUTEN

De VVH heeft statuten en een huishoudelijk reglement om de gang van zaken in de vereniging te regelen. Deze worden bepaald door de algemene ledenvergadering.

Daarnaast kent de vereniging een beroepscode waar elke GZ-Haptotherapeut zich aan dient te houden.

Per 1 juli 2013 zijn zorgaanbieders wettelijk verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. De meldcode is een hulpmiddel voor jou als zorgaanbieder om je afweging te maken als je vermoedens hebt van kindermishandeling en / of huiselijk geweld. In deze meldcode is een stappenplan opgenomen en informatie om als houvast te dienen.