Skip to main content
handen op elkaar

Heb je een
KLACHT?

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH en de bij haar aangesloten GZ-Haptotherapeuten willen je de best mogelijke zorg geven. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent over iets, of vragen hebt over de zorg die je hebt gekregen.

Heb je een gegronde klacht, aarzel dan niet om deze te melden. Jouw therapeut is door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht om anoniem jouw klacht te melden bij ons als beroepsvereniging. Zo leren we van situaties en kunnen we onze zorg verbeteren.

Voor sommige cliënten is praten met de therapeut of vertrouwenspersoon voldoende.
Wil je toch een klacht indienen, dan zijn er verschillende mogelijkheden.

Stap 1: In gesprek

In de meeste gevallen is een gesprek met je therapeut de beste manier om tot een oplossing te komen. Heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek met een buitenstaander, dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Hij of zij luistert zonder oordeel naar je verhaal en kan eventuele vragen beantwoorden.

Wil je contact met onze vertrouwenspersoon? Bel of mail dan met het bureau van de vereniging.

Stap 2: Melding van een incident of klacht

Mocht praten met de therapeut of vertrouwenspersoon niet genoeg zijnom eruit te komen, dan kun je een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel. De klachtenfunctionaris doet een poging om te bemiddelen en tot een bevredigende oplossing te komen. Jouw informatie wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

De klachtenfunctionaris is mevrouw L. de Boon, bereikbaar op 06 48445538 ofDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kom je er ook met de klachtenfunctionaris niet uit, dan kun je nog andere stappen nemen. De klachtenfunctionaris verwijst je verder.

Stap 3a Meningsverschil: Geschillencommissie

Bij een meningsverschil over de kwaliteit van geleverde diensten kun je naar de Geschillencommissie. Jouw GZ-Haptotherapeut is aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Deze kan het geschil in behandeling nemen. Contact met de Commissie loopt via de klachtenfunctionaris.

Stap 3b Ontoelaatbaar gedrag: Commissie van Toezicht

Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, of als de therapeut buiten de regels van de beroepscode heeft gehandeld, dan is het een zaak voor de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter (jurist), een onafhankelijke secretaris (jurist) en drie (senior) GZ-Haptotherapeuten. Deze commissie toetst de handelwijze van de GZ-Haptotherapeut aan de Beroepscode GZ-Haptotherapeut en de geldende maatschappelijke en medisch-juridische normen. De commissie zal de klacht onderzoeken en deze ongegrond of gegrond verklaren.

Hiervoor vraagt de commissie je vooraf € 115 administratiekosten te betalen. Je krijgt dit geld terug als de klacht gegrond wordt verklaard. Je kunt je klacht bij deze commissie alleen schriftelijk indienen.

Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie
P/a DingemansVanderKind
Mr J. van der Pijl / secretaris
Sarphatistraat 9
1017 WS Amsterdam

Het staat je vrij om rechtstreeks naar de Commissie van Toezicht te stappen, zonder de hele procedure te doorlopen en zonder tussenkomst van wie dan ook.

Achtergrondinformatie

Beroepscode GZ-Haptotherapeut
Reglement Commissie van Toezicht voor de haptotherapie (pdf)
Reglement Stichting Zorggeschil
(pdf)