handen op elkaar

Heb je een
KLACHT?

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH en de bij haar aangesloten GZ-Haptotherapeuten willen je de best mogelijke zorg geven. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent over iets, of vragen hebt over de zorg die je hebt gekregen.

Als je een gegronde klacht hebt, aarzel dan niet om deze te melden. Jouw therapeut is door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht om anoniem jouw klacht te melden bij ons als beroepsvereniging. Zo leren we van situaties en kunnen we onze zorg verbeteren.

Voor sommige cliënten is het uitpraten met de therapeut of vertrouwenspersoon voldoende. Als je toch een klacht wilt indienen, staan je diverse wegen open. Hieronder beschrijven we de volledige procedure.

Stap 1: In gesprek

In de meeste gevallen is een gesprek met je therapeut de beste manier om tot een oplossing te komen. Als je behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek met een buitenstaander, kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Hij / zij luistert zonder oordeel naar je verhaal en kan eventuele vragen beantwoorden.

Wil je contact met onze vertrouwenspersoon? Bel of mail dan met het bureau van de vereniging.

Stap 2: Melding van een incident of klacht

Klachtenfunctionaris

Mocht praten met de therapeut niet uitkomen of vertrouwenspersoon niet genoeg zijn, dan kun je een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel. De klachtenfunctionaris zal een poging doen om te bemiddelen en tot een bevredigende oplossing te komen. Jouw informatie wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

De klachtenfunctionaris is mevrouw L. de Boon en bereikbaar via nummer 06 48445538 ofDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kom je er met de klachtenfunctionaris niet uit, dan kun je, afhankelijk van het soort klacht, verschillende stappen nemen. De klachtenfunctionaris beoordeelt de aard van je klacht.

Stap 3a Meningsverschil: Geschillencommissie

Bij een meningsverschil over de kwaliteit van geleverde diensten, onterechte factuur en dergelijke kun je naar de Geschillencommissie. Jouw GZ-Haptotherapeut is aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Deze kan het geschil in behandeling nemen. Contact met de Commissie loopt via de klachtenfunctionaris.

Stap 3b Ontoelaatbaar gedrag: Commissie van Toezicht

Als er echter sprake is van grensoverschrijdend gedrag, of als de therapeut buiten de regels van de beroepscode heeft gehandeld, dan is het een zaak voor De Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie. Dit is een commissie die bestaat uit een onafhankelijke voorzitter (jurist), een onafhankelijke secretaris (jurist) en drie (senior) GZ-Haptotherapeuten. Deze commissie toetst de handelwijze van de GZ-Haptotherapeut aan de Beroepscode GZ-Haptotherapeut en de geldende maatschappelijke en medisch-juridische normen. De commissie zal de klacht onderzoeken en deze ongegrond of gegrond verklaren, al dan niet met het opleggen van een maatregel.

Voor de behandeling van je klacht bij de commissie vragen we je vooraf € 115 administratiekosten te betalen. Je krijgt dit geld terug als de klacht gegrond wordt verklaard. We nemen je klacht pas in behandeling als je het bedrag hebt overgemaakt. Je kunt je klacht bij deze commissie alleen schriftelijk indienen op het volgende adres.

Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie
P/a DingemansVanderKind
Mr J. van der Pijl / secretaris
Sarphatistraat 9
1017 WS Amsterdam

Het staat je vrij om rechtstreeks naar de Commissie van Toezicht te stappen, zonder de hele procedure te doorlopen en zonder tussenkomst van wie dan ook.

Achtergrondinformatie

Beroepscode GZ-Haptotherapeut (pdf)
Reglement Commissie van Toezicht voor de haptotherapie (pdf)
Reglement Stichting Zorggeschil
(pdf)

Eerste Keucheniusstraat 35 H
1051 HP Amsterdam

T +31 (20) 488 7116
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het bureau is telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag van 10:00 - 12:00 uur.

©2021 VVH | Jouw privacy | Colofon