Skip to main content
praktijkruimte haptotherapie

LEDEN
JE EIGEN PRAKTIJK BEGINNEN

Voordat je kunt beginnen in je eigen praktijk, valt er veel te regelen. Kijk bij Wettelijke verplichtingen waar je aan moet voldoen. Ook zijn er Administratieve verplichtingen aan je praktijkvoering. Onder Praktische richtlijnen vind je tips die je op weg helpen. 

Wettelijke verplichtingen

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Op 1 januari 2016 is de Wkkgz ingesteld. Deze wet bepaalt waar je als zorgverlener aan moet voldoen, bijvoorbeeld dat je beschikt over een klacht- en tuchtregeling. Als geregistreerd GZ-Haptotherapeut ben je door je registratie bij de VVH automatisch aangesloten bij de klachtenregeling van de vereniging, waarmee je voldoet aan die eis in de wet. De vereniging heeft ook een beroepscode GZ-Haptotherapeut waaraan je je als geregistreerd GZ-Haptotherapeut moet houden. Leren van klachten en incidenten is ook een belangrijk onderdeel van de wet, net als zorgen voor kwaliteitsmanagement van je praktijk.

Lees de brochure van de Rijksoverheid over de wettelijke verplichtingen

Let op: Meldplicht

Wil je starten als zorgaanbieder, dan geldt vanaf 1 januari 2022 de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). De wet houdt in dat je een meldplicht hebt: je moet je registreren in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa).

Ben je al geregistreerd als zorgaanbieder in het LRZa, bijvoorbeeld als fysiotherapeut, dan hoef je je niet opnieuw te melden. Ben je niet zeker van registratie, controleer dan of je gegevens zijn opgenomen in het Zorgaanbiedersportaal: https://zoeken.zorgaanbiedersportaal.nl/

Meldcode huiselijk geweld

Per 1 juli 2013 zijn zorgaanbieders wettelijk verplicht de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. De meldcode is een hulpmiddel voor jou als zorgaanbieder om afwegingen te maken zodra je vermoedt dat er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Je bent niet tot melding verplicht. De beslissing ligt bij jou als zorgaanbieder.

VVH - Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Administratieve verplichtingen

Inschrijving Kamer van Koophandel

De Handelsregisterwet is van kracht. Deze wet houdt in dat alle vrije beroepsbeoefenaren verplicht ingeschreven moeten staan bij de Kamer van Koophandel (KvK).BTW-nummer

Het aanvragen van een BTW-nummer is niet noodzakelijk voor haptotherapie, maar wel voor training en coaching.

AGB codes

Vanaf 1 januari 2009 is het verplicht om een praktijk-AGB-code en een zorgverleners-AGB-code te hebben. AGB-codes vraag je aan op de Vektis-website (code 90), zodra je de bevestigingsbrief van het VVH-lidmaatschap hebt ontvangen. 

Hou er rekening mee, dat Vektis bij aanvraag van de AGB-codes ook vraagt of je bent aangemeld als nieuwe zorgverlener in het LRZa (zie bij Meldplicht).

AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In deze regelgeving staat hoe je moet omgaan met privacygevoelige persoonsgegevens. De stichting AVG voor Verenigingen heeft een handig instrument ontwikkeld hoe je dit kunt aanpakken. De 'tool' heeft een stappenplan om tot een AVG-verklaring te komen. Als lid van de VVH kun je deze 'tool' met korting aanvragen. De kortingscode kun je bij ons opvragen.

Praktijksoftware

Gebruik maken van praktijksoftware kan je veel administratieve ongemakken uit handen nemen en je voldoet ook meteen aan bepaalde wettelijke vereisten, zoals een Kwaliteit Management Systeem (KMS).

 • AVG-proof (veiligheid en privacy)
 • Dossiervoering volgens wettelijke standaarden (informeer bij de leverancier of de software over een volledig kwaliteitssysteem beschikt, zie ook onderstaand overzicht)
 • Gebruik vragenlijsten (mogelijkheid verzamelen gegevens voor wetenschappelijk onderzoek) en gebruik tevredenheidsonderzoek
 • Makkelijk rapporteren aan verwijzers
 • Managementinformatie
 • Kostenbesparing

Klaar voor de toekomst

Het softwarepakket NORA is speciaal ontwikkeld voor de haptotherapie. Methodisch handelen volgens de routes van de 3 opleidingen wordt hiermee gestimuleerd. Daarnaast heeft NORA de mogelijkheid om geanonimiseerd data te verzamelen door gebruik te maken van klinimetrie. Met het oog op de toekomst en de noodzaak voor het verzamelen van data om ons vak verder te kunnen onderbouwen, kan dit pakket behulpzaam zijn.

De onderstaande lijst van aanbieders hebben een specifiek pakket haptotherapie.

 • Nora software (beschikt over KMS)
 • Intramed (NEN 7510 en ISO 27001) (beschikt over KMS)
 • Prosoftware (NEN 7510 en ISO 27001
 • Easy-Flow (NEN 7510)
 • Crossuite (ontwikkelt mogelijk KMS)
 • InEPD (beschikt over KMS)
 • Evry (beschikt niet over KMS)
 • James Software (NEN 7510) (beschikt over KMS)
 • Medicore (ISO 27001 en NEN 7510, in het bezit van een ISAE 3402 verklaring)
 • MijnDiAd (NEN 7510 en ISO 27001, Kiwa erkend) (op basis van je lidnummer ontvang je korting)

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Je bent verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het beroep van haptotherapeut. Daarnaast raden wij je aan ook een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Financieel Adviesbureau ROèL verzorgt voor veel haptotherapeuten de verzekeringen en biedt deze met collectiviteitskorting aan.

Declareren en verplichte gegevens op factuur

Voor de verwerking van declaraties door zorgverzekeraars mag het papier geen gekleurde achtergrond hebben en het formaat van de factuur moet minimaal A5-formaat zijn. De onderstaande gegevens moeten op de factuur staan. Een zorgverzekeraar kan een declaratie van een cliënt weigeren als gegevens op de factuur ontbreken.

 • NAW-gegevens praktijk en volledige naam zorgverlener
 • AGB-code praktijk en AGB-code zorgverlener
 • KvK nummer
 • GZ-Haptotherapeut | Vereniging van Haptotherapeuten VVH | lidnummer
 • NAW-gegevens verzekerde
 • Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
 • Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
 • Factuurnummer
 • Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
 • Prestatiecode: 24602

Het declareren van haptotherapeutische behandelingen voor andere verrichtingen dan haptotherapie, of van haptotherapie onder een andere noemer dan haptotherapie, wordt gezien als economisch delict. Dit geldt ook voor het fictief spreiden van de behandeling over meerdere data.

Praktische richtlijnen

Praktijkinrichting en praktijkvoering

De vereniging heeft eisen opgesteld waaraan de praktijkruimte en de praktijkvoering van leden moet voldoen. Voor opname in het register van GZ-Haptotherapeuten is visitatie van de praktijk door een collega GZ-Haptotherapeut nodig. Samen vul je de Beoordelingslijst praktijk in, die je bij je aanvraag meestuurt, samen met foto’s van oefenmateriaal, behandelkamer en wachtruimte.

Jouw website

Naast persoonlijke presentatie is je website ook een visitekaartje van de beroepsgroep. Om de professionele uitstraling van de GZ-Haptotherapeut te benadrukken, moet je website voldoen aan richtlijn die voor GZ-Haptotherapeuten zijn opgesteld. Als deze voldoet, wordt ook je website in het Register van GZ-Haptotherapeuten vermeld.

Je website wordt na je aanmelding gecontroleerd aan de hand van de richtlijn. Om goedkeuring te krijgen, moet je bijvoorbeeld het beeldmerk GZ-Haptotherapeut op je website plaatsen. Je kunt het beeldbestand GZ-Haptotherapeut in diverse formaten bij ons opvragen. Als je website nog niet op alle punten voldoet, krijg je van ons bericht.

Checklist voor het starten

Bij de start van je praktijk komt veel kijken. We hebben een checklist (quickscan) voor je opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan wat je kunt tonen in je wachtruimte:

 • Eigen praktijkfolder(s) en/of folders VVH
 • Betalingsvoorwaarden en tarieven
 • Overzicht van vergoedingen door zorgverzekeraars
 • Klachtenprocedure

Schrijfwijze namen

Als beroepsgroep willen we een duidelijke en eenduidige boodschap uitstralen. Daarom kun je je door de teksten op de VVH-website laten inspireren om je eigen verhaal te vertellen. Let daarbij wel op de juiste schrijfwijze van de naam van de vereniging en de functietitel: Vereniging van Haptotherapeuten en GZ-Haptotherapeut.

Stempels

Klik op de afbeelding om deze te downloaden.

Banners

Klik op de afbeelding om deze te downloaden.