De vereniging

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is de landelijke beroepsvereniging van GZ-Haptotherapeuten in Nederland.
De VVH staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de GZ-Haptotherapeut.

In 1993, het jaar waarin de Vereniging van Haptotherapeuten VVH is opgericht, is de haptotherapie definitief geïntroduceerd. De haptotherapie heeft sindsdien in Nederland een ontwikkeling doorgemaakt, die heeft geleid tot een (h)erkenning binnen de (eerstelijns) gezondheidszorg en de uiteindelijke introductie van het keurmerk GZ-Haptotherapeut, met de daaraan verbonden kwaliteitseisen.

Aangesloten zijn bij de beroepsvereniging betekent op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen, contact met collega's en erkenning in de gezondheidszorg.

Voordelen VVH-lidmaatschap

 • Vergoeding (aanvullende verzekering)
 • Nationale lobby politiek en zorgverzekeraars
 • Keur- en beeldmerk GZ-Haptotherapeut (herkenbaarheid)
 • Klacht- en tuchtregeling (Wkkgz)
 • Collectiviteitskorting op verzekeringen
 • Producten (promotie en ondersteuning praktijkvoering)

 • Mijn VVH (informatie)
 • VVH Community (contact met collega's)
 • Nieuwsbrieven (actuele informatie)
 • Verenigingsbureau (informatie, ondersteuning)

Voorwaarden

 • Een afgeronde HBO / WO (para)medische- of psychosociale vooropleiding (NVAO-geaccrediteerd en OCW-erkend)
  Zie voor meer informatie onder Vooropleiding

 • Een afgeronde opleiding tot haptotherapeut:
  (SPHBO-getoetst / VVH-geaccrediteerd)
  - Academie voor Haptonomie
  - Instituut voor Toegepaste Haptonomie
  - Synergos (diploma vanaf 1 januari 2009).
  Een diploma van Synergos van vóór 1 januari 2009? Neemt u dan contact met hen op.

 • Voldoende medische- en psychosociale basiskennis
  Zie voor meer informatie onder Vooropleiding

 • Een praktijk die is voldoet aan de praktijkinrichtingseisen
  Zie voor meer informatie onder Praktijkinrichtingseisen

 • Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het beroep van haptotherapeut

 • U dient voor herregistratie elke vijf jaar 160 studiebelastingsuren te behalen (intervisie / supervisie / werkbegeleiding, bij- en nascholing). Daarnaast geldt een werkeis van 1600 cliëntcontacturen over een periode van vijf (5) jaar. En elke vijf jaar dient uw praktijk opnieuw gevisiteerd te worden.

   

  Ook dient u een certificaat DSM / psychopathologie te kunnen overleggen of dit certificaat te behalen in uw eerste registratieperiode.
  De volgende cursus komt hiervoor in aanmerking:

  - Werken met DSM-5 van RINO
  - Psychopathologie / DSM-5 van Sociale Academie Utrecht
  - Medische Basiskennis Pro van Con Amore
  - Medische Basiskennis Versneld van Con Amore

   

  Met de volgende vooropleidingen bent u vrijgesteld van de DSM-5: Verpleegkunde, Operatie Assistent, Verloskunde, Geneeskunde, Psychologie (HBO en WO).

   

  Daarnaast moet u voor 1-1-2025 van de verplichte nascholing Wetenschappelijk onderzoek voor haptotherapeuten een certificaat aanleveren. Deze nascholing wordt aangeboden door RINO Amsterdam.

Vooropleiding

Is het diploma van uw vooropleiding van voor 1989, dan dient u een certificaat medische- (MBK) of psychosociale basiskennis (PsBK) te hebben om voor vergoeding in aanmerking te komen. Op dit moment is niet bekend dat andere zorgverzekeraars deze voorwaarde stellen. U bent hiervan vrijgesteld indien u een actuele BIG-registratie heeft, of op dit moment naast uw werk als haptotherapeut nog werkzaam bent in een artikel 34 beroep volgens de Wet BIG.

Heeft u een psychosociale vooropleiding (zie opleidingen onder de streep), dan dient u sowieso een cursus medische basiskennis (MBK) te hebben gevolgd in aanvulling op uw vooropleiding. Klik op CPION en / of SNRO voor de cursussen die in aanmerking komen.
Synergos biedt sinds het najaar 2016 ook een CPION-getoetste cursus medische basiskennis.

Niet de juiste vooropleiding? Een EVC-traject biedt wellicht uitkomst. Het geeft u de mogelijkheid om langs de geëigende weg alsnog het juiste diploma te behalen. Op de website van het EVC Centrum Nederland vindt u informatie over het EVC-traject en een lijst met erkende EVC-instituten.


Vooropleidingen (HBO / WO) vereist voor lidmaatschap en opname in het register


[geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap]

 • Verpleegkunde / Operatie Assistent
 • Verloskunde
 • Fysiotherapie
 • Ergotherapie
 • Huidtherapie
 • Oefentherapie Mensendieck
 • Oefentherapie Cesar
 • Bewegingsagogie / Psychomotorische therapie
 • Logopedie
 • Voeding en diëtetiek (paramedische specialisatie)
 • Geneeskunde

 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming
 • Creatieve therapie
 • Kunstzinnige therapie
 • Pedagogiek
 • Psychologie / Toegepaste psychologie
 • Godsdienst-Pastoraal werk
 • Humanistiek (master)
Praktijkinrichtingseisen

Uw praktijk dient te voldoen aan de praktijkinrichtingseisen. Bij uw aanvraag lidmaatschap dient daarom een volledig ingevulde beoordelingslijst therapieaccommodatie te zitten.

U kunt een geregistreerd lid vragen de praktijkvisitatie bij u uit te voeren. Een volledige beschrijving van de procedure kunt u nalezen in het Reglement Praktijkvisitatie.

Wij vragen u aanvullend om ons per e-mail foto's te sturen van uw praktijk, namelijk van de behandelkamer, de wachtruimte / wachtkamer en het oefenmateriaal.

Lidmaatschap
(A | register)

Indien u aan alle voorwaarden voldoet wordt u opgenomen in het Register van GZ-Haptotherapeuten.

U ontvangt daarna een introductiepakket, het gevelbord met het GZ-beeldmerk en u krijgt toegang tot "Mijn VVH" (ledenportaal).

Contributie: € 435,00 + inschrijfgeld à € 130,00 (inclusief gevelbord).

Lidmaatschap
(C | student)

U studeert aan een erkende opleiding tot haptotherapeut en beschikt over de vereiste vooropleiding. U bent niet opgenomen in het Register van GZ-Haptotherapeuten. U en uw clienten kunnen aan uw lidmaatschap geen rechten ontlenen.

U heeft toegang tot het "Mijn VVH" ledenportaal en ontvangt onze nieuwsbrieven.

Contributie: € 75,00 + inschrijfgeld à € 70,00. U betaalt bij omzetting naar het A-lidmaatschap nog eens € 60,00 voor het gevelbord.

Onze regels

Er zijn wettelijke regels waar u als zorgverlener aan bent gehouden, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en met ingang van 28 mei 2018 ook de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), wetgeving rondom privacy. Daarnaast heeft de vereniging haar eigen Statuten en huishoudelijk reglement. Als u op de onderstaande button klikt komt u in onze mediatheek, waar u alle betreffende documenten kunt downloaden. Ook treft u in de map Lidmaatschap de documenten aan die van belang zijn voor uw praktijkvoering.

Klachtenprocedure

Als u bent opgenomen in het Register van GZ-Haptotherapeuten, dan valt u automatisch onder de klachtenregeling van de vereniging. Deze voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, kort gezegd Wkkgz. De wet beoogt voor cliënten een laagdrempelige onafhankelijke behandeling van klachten, die onder andere inhoudt dat u een klachtenfunctionaris heeft en aangesloten bent bij een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.

Wij hebben dit collectief voor u geregeld. U bent wettelijk verplicht om uw cliënten over de klachtenprocedure te informeren.

Startersinformatie

CHECKLIJST VOOR HET STARTEN

Bij het starten van een praktijk komt veel kijken.
Klik hier voor een checklijst (quickscan).

FACEBOOK


CONTACTGEGEVENS

Bezoek- en postadres:
Eerste Keucheniusstraat 35 H
1051 HP Amsterdam

T +31 (20) 488 7116
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacyverklaring

Het bureau is telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag van 10:00 - 12:00 uur.