De GZ-Haptotherapeut (kwaliteitswaarborg)

AGB-CODES

Vanaf 1 januari 2009 is het hebben van een praktijk AGB-code en een zorgverleners AGB-code verplicht om voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking te komen. U kunt deze AGB-codes aanvragen, nadat u uw lidmaatschapsnummer heeft ontvangen (download het formulier genezer/niet arts + code 90) of bel 0900-2422633.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID / OVERIGE VERZEKERINGEN

U bent verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het beroep van haptotherapeut. Daarnaast raden wij u aan ook een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. U kunt voor nadere informatie onder andere terecht bij Financieel Adviesbureau ROèL.

Factuur (verplichte gegevens)

De onderstaande gegevens dienen op uw factuur aan cliënten te staan. Voor de verwerking van declaraties door zorgverzekeraars mag het papier geen gekleurde achtergrond hebben en het formaat moet minimaal A5-formaat zijn.

Het declareren van haptotherapie voor een andere verrichting dan haptotherapie, of van haptotherapie onder een andere noemer dan haptotherapie, wordt als economisch delict gezien. Dit geldt ook voor het fictief spreiden van de behandeling over meerdere data.

  • NAW-gegevens praktijk en volledige naam zorgverlener
  • AGB-code praktijk en AGB-code zorgverlener
  • KvK nummer praktijk
  • GZ-Haptotherapeut | Vereniging van Haptotherapeuten VVH | lidnummer
  • NAW-gegevens verzekerde
  • Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
  • Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
  • Factuurnummer
  • Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
  • Prestatiecode: 24602

Kamer van Koophandel (nieuwe handelsregisterwet)

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet van kracht. Deze wet houdt in dat alle vrije beroepsbeoefenaren verplicht ingeschreven moeten staan bij de Kamer van Koophandel (KvK). U kunt zich inschrijven bij een van de kantoren van de Kamer van Koophandel op kvk.nl.

Klacht- en tuchtrecht / reglementen

U bent door uw registratie verplicht aangesloten bij onze klacht- en tuchtregeling en bent daarbij gehouden aan onze beroepscode. U treft hierover meer informatie aan op deze website.

Ledenpagina 'Mijn VVH'

Zodra u lid bent ontvangt u uw inlognaam en wachtwoord voor de ledenpagina 'Mijn VVH'. U vindt hier nog heel veel meer informatie.

Meldcode huiselijk geweld

Per 1 juli 2013 zijn zorgaanbieders wettelijk verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. De meldcode is een hulpmiddel voor u als zorgaanbieder om uw afweging te maken als u vermoedens heeft van kindermishandeling en / of huiselijk geweld. U bent niet tot melding verplicht. De beslissing ligt bij u als zorgaanbieder. In de meldcode is een stappenplan opgenomen en informatie, om als houvast te dienen.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Praktijksoftware

Gebruik maken van professionele software kan een kwaliteitsimpuls betekenen voor uw praktijkvoering en u veel administratieve ongemakken uit handen nemen.
Onder andere de volgende aanbieders hebben een specifiek pakket haptotherapie:
IntramedProsoftwareEasy FlowCrossuiteInEPD, EvryJames Software.

Schrijfwijzer

Eenvormigheid in schrijfwijze draagt bij aan de kwaliteit, professionaliteit en herkenbaarheid van de vereniging en de beroepsgroep. Hieronder enkele namen / woorden en hun correcte schrijfwijze.

Vereniging van Haptotherapeuten VVH
GZ-Haptotherapeut

Website richtlijn

Om een professionele uitstraling van de GZ-Haptotherapeut als beroepsbeoefenaar binnen de gezondheidszorg te bevorderen, is er een richtlijn opgesteld waaraan uw website dient te voldoen, wil deze worden vermeld in het Register van GZ-Haptotherapeuten.

Vanaf 1 september 2015 bent u verplicht het GZ-beeldmerk op te nemen. U kunt het beeldbestand GZ-Haptotherapeut in diverse formaten bij ons opvragen. Uw website wordt na uw aanmelding als lid gecontroleerd aan de hand van de richtlijn. U ontvangt van ons bericht indien uw website nog niet op alle punten voldoet.

Wettelijke verplichting

Naast de (gedrags)regels die er aan uw registratie zijn verbonden, zijn er ook wettelijke regels waar u aan bent gehouden, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en met ingang van 28 mei 2018 ook de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), wetgeving rondom privacy. Zo bent u ook wettelijk verplicht om uw cliënten te informeren over uw betalingsvoorwaarden en tarieven.

Heeft u nog vragen?

Algemeen

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
FACEBOOK


CONTACTGEGEVENS

Bezoek- en postadres:
Eerste Keucheniusstraat 35 H
1051 HP Amsterdam

T +31 (20) 488 7116
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacyverklaring

Het bureau is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09:00 - 12:00 uur.