Oprichting en positionering

Sinds de veertiger jaren van de vorige eeuw vond de toepassing van de haptonomie in eerste instantie plaats binnen de grenzen van beroepen in de gezondheidszorg en welzijnszorg, waarbij gesproken werd over de uitoefening van het betreffende beroep 'op haptonomische basis'.

In 1993, het jaar waarin de Vereniging van Haptotherapeuten VVH is opgericht, is haptotherapie en het beroep haptotherapeut definitief geïntroduceerd. De haptotherapie heeft sinds dat jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt, die geleid heeft tot (h)erkenning binnen de (eerstelijns) gezondheidszorg en de uiteindelijke introductie van het keurmerk GZ-Haptotherapeut.

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is de landelijke beroepsvereniging van GZ-Haptotherapeuten in Nederland. Om een volwaardige positie in de gezondheidszorg voor de toekomst te behouden en deze te versterken, positioneert de haptotherapie zich, naast de (para)medische en psychologische disciplines, in de (eerstelijns) gezondheidszorg. De leden van de vereniging - zij die zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten - voldoen uit het oogpunt van kennis, kundigheid en professionaliteit aan de hoge eisen die bij een beroepsbeoefenaar in de (eerstelijns) gezondheidszorg mogen worden verwacht.

Algemeen Bestuur en commissies

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het verenigingsbeleid. Zij houdt zich op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en bereidt de hoofdlijnen van het beleid voor, dat zij ter goedkeuring voorlegt aan de algemene ledenvergadering (ALV). Zonodig stelt zij ondersteunende commissies en / of werkgroepen aan om (tijdelijk) projecten uit te voeren. De vereniging wordt ondersteund door het verenigingsbureau, dat 1,5 fte telt.

De vereniging kent verder een aantal commissies die onafhankelijk / zelfstandig de controle uitoefenen ten aanzien van lidmaatschap / registratie.

Marja de Jonge,
Directeur

Marco Buijs,
Algemeen bestuurslid

Constans Manganas,
Voorzitter

Fotografie Sandra Haverman (bovenste rij)

Commissie voor Accreditatie Opleidingen

Deze commissie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en adviseert het bestuur ten aanzien van de accreditatie van opleidingen haptotherapie. Daarnaast accrediteert zij activiteiten en nascholingen ten behoeve van de permanente scholing.

De toetsing van de opleidingen haptotherapie vindt onafhankelijk plaats door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO), onderdeel van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION).

Jolanda Oldenhave (GZ-Haptotherapeut), voorzitter

Commissie voor Individuele Registratie

Deze commissie controleert en beoordeelt individuele aanvragen voor opname in het Register van GZ-Haptotherapeuten aan de hand van de toelatingseisen. Daarnaast beoordeelt zij vijfjaarlijks alle geregistreerden op de eisen voor herregistratie.

Mans Kuijpers (GZ-Haptotherapeut), voorzitter

Commissie Praktijkvisitatie

Deze commissie is het toezichthoudend en controlerend orgaan met betrekking tot de praktijkeisen en praktijkvoering.

Harm Muntinga (GZ-Haptotherapeut), voorzitter

Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie

Deze commissie behandelt klachten van cliënten. De commissie wordt per zaak aangevuld met drie geregisteerde GZ-Haptotherapeuten.

Mr. Tjaard van Löben Sels, voorzitter
Mr. Job van der Pijl, secretaris

VVH Café

Het VVH Café is een podium voor leden van de vereniging om met een onderwerp in de schijnwerpers te treden, het is een plek om te netwerken en kennis te delen. De avonden worden georganiseerd door een werkgroep en staan open voor iedereen. Kijk in de agenda voor de actuele data. U kunt zich hiernaast (rechts) aanmelden voor de nieuwsbrief VVH Café.

Accreditatie aanvragen

U bent aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten? Dan kunt u een verzoek tot accreditatie bij ons indienen. De voorwaarden voor accreditatie kunt u nalezen in het Accreditatie Instrument Nascholingen. Uw verzoek wordt beoordeeld door de Commissie voor Accreditatie Opleidingen.

Indien uw aanvraag volledig is en als deze binnen een redelijke termijn voor de start van de activiteit is gedaan, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. U ontvangt na enige tijd schriftelijk bericht van toekenning of afwijzing van uw verzoek. Bij een positieve beoordeling wordt uw activiteit gepubliceerd in onze agenda.

Uw aanbod wordt voor een jaar geaccrediteerd.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Accreditatie aanvragen

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer

Ongeldige invoerOngeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
FACEBOOK


CONTACTGEGEVENS

Bezoek- en postadres:
Eerste Keucheniusstraat 35 H
1051 HP Amsterdam

T +31 (20) 488 7116
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacyverklaring

Het bureau is telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag van 10:00 - 12:00 uur.