Skip to main content

Door gesprekken en lichaamsgerichte oefeningen heb ik geleerd te luisteren naar de signalen van mijn lijf. Ik kan nu beter omgaan met stress.

Informatie voor
VERWIJZERS

Over haptotherapie

Uitgangspunt

We worden voelend geboren. Veel mensen zijn het contact met hun gevoel kwijtgeraakt. Door stress, druk van anderen en te hard werken. Door alles proberen op te lossen met logisch nadenken.

Haptotherapie leert mensen weer te voelen en contact te maken met hun omgeving. Echt contact, waar ze zichzelf durven te laten zien. Dat doen we door gesprek te combineren met aanraken. Zo omzeilen we het logische denken en laten het lijf spreken. Het lichaam geeft haptotherapeuten toegang tot wat er in hun cliënten leeft.

Over haptotherapie

Behandelwijze

Ons lijf is een bron van informatie. Door lichamelijk contact laat de therapeut de cliënt ervaren hoe, waar en wanneer hij/zij blokkeert, terughoudt of zich juist openstelt voor contact.

De therapeut legt uit wat die signalen betekenen en helpt de cliënt om zichzelf beter te begrijpen. Haptotherapie leert je weer te luisteren naar je lichaam. Wat goed voelt en wat niet. Wat jíj́ wilt, en wat niet. Waar je grenzen liggen en hoe je die kunt bewaken. Dit helpt om de juiste keuzes te maken in het dagelijkse leven.

Behandelwijze

Vind een haptotherapeut bij jou in de buurt

Wanneer haptotherapie?

Klachten
Ontevreden met je leven

Niet lekker in je vel zitten of niet weten wat je wilt? Dit kan leiden tot allerlei klachten. Haptotherapie helpt om het denken en voelen in evenwicht te brengen.

Problemen met relaties

Een gezonde relatie is een plaats waar je je veilig voelt en tot ontwikkeling kunt komen. Door allerlei oorzaken kan dit onder druk komen te staan en tot allerlei problemen leiden. Haptotherapie helpt bij het herstellen van het wederzijdse contact.

(Onbegrepen) lichamelijke klachten

Mensen die langdurig onder druk staan, ontwikkelen vaak allerlei lichamelijke klachten, zoals spijsverteringsproblemen, pijn in nek en rug, moeilijke ademhaling, soms zonder duidelijke oorzaak. Meestal komt dit omdat iemand niet goed luistert naar de signalen van het lichaam. Haptotherapie helpt hierbij.

Stress en burn-out

Veel mensen lopen op hun tenen lopen vanwege de hoge eisen die ons worden opgelegd door hun omgeving of zichzelf, of door (tijdelijke) belastende omstandigheden. Dat kan leiden tot spanning en, als het lang genoeg duurt, uiteindelijk tot burn-out. Haptotherapie leert iemand kiezen en grenzen aan te geven.

Levensfase
Uitgebluste tieners

Tieners moeten soms enorm op hun tenen lopen om hun imago van geluk en succes overeind te houden. Uiteindelijk zorgt dat soms voor lusteloosheid en depressieve gevoelens. Voor deze tieners biedt haptotherapie een mogelijkheid om te leren wat bij hen past en sterker te staan.

Twijfelende jongvolwassenen

Beginnen met het werkende leven heeft zijn eigen uitdagingen. Er worden eisen aan je gesteld. Je móet presteren. Een eigen plek innemen in je nieuwe werk. Hectisch leven. Dit kan tot lichamelijke en geestelijke klachten leiden.

(Te) hardwerkende doorzetters

Ouders van jonge kinderen werken hard en lopen zichzelf somsvoorbij. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze teveel ballen in de lucht moeten houden. Tot het niet meer gaat.

Moegestreden ouders

De kinderen zijn het huis uit. Er breekt een nieuwe tijd aan. Toch lukt het maar niet om te genieten van de rust. Allerlei vage klachten en kwaaltjes steken de kop op. Daar valt nu niet meer voor weg te lopen.

Praktische informatie

Verwijzing, kosten en duur

Cliënten kunnen zonder verwijzing van de huisarts een afspraak maken.

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH mag van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) geen adviestarief voorschrijven. Onze leden zijn dus vrij om hun eigen tarief te bepalen.

Hoeveel sessies er nodig zijn verschilt per persoon en hulpvraag. Als na een eerste evaluatie is besloten verder te gaan zal de haptotherapeut een behandelplan opstellen en dat met de cliënt bespreken.

Vergoeding

Haptotherapie wordt gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekering onder de noemer complementaire zorg / alternatieve behandelwijzen / psychosociale zorg of alternatieve beweegzorg. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polis.

Voor collectief afgesloten pakketten kunnen andere voorwaarden.

Vergoeding per verzekeraar

Verzekering

Tot het eind van het jaar kun je je oude verzekering opzeggen. De nieuwe verzekering moet je vóór 1 februari afsluiten. Je bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd. Sluit je de nieuwe verzekering vóór 1 januari af, dan regelt de nieuwe verzekeraar het opzeggen van de oude verzekering.

Het verplichte eigen risico en het vrijwillig eigen risico gelden niet voor zorg uit de aanvullende verzekering.

Volledig overzicht

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is niet aansprakelijk voor mogelijk onvolledig of foutief weergegeven informatie.

GZ-Haptotherapie

Domeinbeschrijving

De rol van de haptotherapie binnen de (eerstelijns) gezondheidszorg is toegenomen. Dit blijkt enerzijds uit het aantal cliënten dat op eigen initiatief de GZ-Haptotherapeut consulteert en anderzijds uit de toename van verwijzingen door huisartsen, POH-ers, psychologen en andere professionals.

Daarnaast heeft de haptotherapie een definitieve plaats verworven in de polisvoorwaarden (vergoedingen) van zorgverzekeraars in Nederland.

Beroepscode en meldcode huiselijk geweld

De Beroepscode GZ-Haptotherapeut vormt de grondslag voor en biedt houvast bij het opstellen van de eindtermen van de beroepsopleiding, gedragsregels, richtlijnen, klacht- en tuchtrecht. Het is verder een omschrijving van de beroepsactiviteiten en beroepsvereisten.

Klachtenprocedure

De VVH en de bij ons aangesloten GZ-Haptotherapeuten doen er alles aan om de zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat iemand ontevreden is of vragen heeft over de geboden zorg. De aangesloten therapeuten voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en zijn aangesloten bij de Stichting Zorggeschil.

Als therapeut en cliënt niet samen tot een oplossing kunnen komen, dan kan contact worden opgenomen met onze vertrouwenspersoon. Daarnaast is een onafhankelijke klachtenfunctionaris (gratis) bereikbaar voor cliënten.

Bekijk onze klachtenprocedure

Wetenschappelijke onderbouwing

WETENSCHAPPELIJKE RAAD

De Wetenschappelijke Raad voor de Haptonomie en Haptotherapie (WRHH) ondersteunt de Vereniging bij het bouwen aan een onderzoekstraditie, het ontwikkelen van onderzoeksbeleid en adviseert ten aanzien van onderzoeksmogelijkheden en onderzoeksvoorstellen.

De raad bestaat uit de volgende leden:

  • Emeritus prof. dr. J. (Joachim) Duyndam, Universiteit voor Humanistiek (wijsbegeerte)
  • Dr. ir. A.T.M. (Marcel) van Gogh, gepromoveerd natuurkundige, voormalig hoofddocent Innovatiewetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam, onafhankelijk adviseur
  • Emeritus prof. dr. H.C.G. (Han) Kemper, EMGO+ Instituut VU Medisch Centrum

De raad staat open voor nieuwe leden. Neem contact met ons op.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH richt zich op het versterken van de positie van de GZ-Haptotherapeut in de gezondheidszorg en realiseert zich het belang van wetenschappelijk onderzoek. Mede op basis van de adviezen van de Wetenschappelijke Raad voor de Haptonomie en Haptotherapie geeft de vereniging het beleid op het gebied van wetenschappelijk onderzoek vorm.

Klik op de knop hieronder voor de onderzoeken die tot op heden hebben plaatsgevonden.

Klik op het logo van het IJHH voor recente publicaties.

Wetenschappelijk onderzoek