Haptotherapie

Ieder mens heeft naast rationele bestaansbevestiging, het feit dat je bestaat, tevens affectieve zijnsbevestiging nodig, het gevoel dat je goed bent zoals je bent, om je te kunnen ontwikkelen tot een volledig en je waardevol voelend mens. Een mens kan zichzelf zijn wanneer hij durft te voelen en daar zoveel vertrouwen in heeft dat hij daarnaar leeft.

Je aangeboren vermogens om je te kunnen openen en sluiten voor contact worden ontwikkeld, zodat je meer vrije keuze krijgt om te doen wat belangrijk is voor jou en beter je grenzen kunt stellen.

Haptotherapie gaat uit van het gegeven, dat het lichaam de drager is van gevoelens en een geheugen heeft voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Deze gevoelservaringen zijn terug te vinden in bewegingspatronen, spanningen in het lichaam, remmingen in de gevoelsbewegingen, het ontstaan van voorkeurshoudingen- en bewegingen, en in de wijze van het aangaan van contacten. De haptotherapeut richt zich op het je hiervan bewust te laten zijn en je aan te spreken op je eigen vermogens om los te laten, te kiezen en te veranderen. Emotionele en fysieke blokkeringen kunnen loskomen, herkend worden en verwerkt. In de haptotherapie speelt de positieve betekenis van het bevestigend (aan)geraakt worden een belangrijke rol.

Affectief contact

Ieder mens heeft naast rationele bestaansbevestiging, het feit dat je bestaat, tevens affectieve zijnsbevestiging nodig, het feit dat je goed bent zoals je bent, om zich te kunnen ontwikkelen tot een volledig en zich vitaal voelend mens.

De essentie van de haptotherapie is om je (weer) bewust te laten worden van je aangeboren vermogens om je te kunnen open stellen voor contact.

De haptotherapie is een "haptische" therapie waarbij de positieve werking van (aan)geraakt worden een belangrijke rol speelt. Je eigen vermogen om te kunnen voelen wat goed voelt en wat niet wordt ontwikkeld, om meer vrije keuze te hebben in het kunnen openen voor contact, maar ook in het je kunnen terugtrekken of afsluiten (grenzen stellen).

HERKENT U DIT?

 • Je niet op je plek voelen of niet lekker in je vel te zitten
 • Onvrede hebben met een situatie, niet weten wat je wilt, wat je voelt of bezielt
 • Moeite hebben met herkennen en / of uitdrukken van gevoelens, moeite hebben met het aangeven van grenzen
 • Negatief zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel)
 • Problemen met intimiteit en nabijheid
 • Relationele problemen
 • Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de andere levensfase, bijvoorbeeld van kindertijd naar puberteit, van puberteit naar volwassenheid of met het ouder worden in het algemeen
 • Veel stress ervaren (overspannenheid)
 • Verlies van vertrouwen in eigen kunnen ten gevolge van pijn, lichamelijke of psychische overbelasting (burn out)
 • Acceptatieproblemen ten aanzien van verlies, ziekte of handicap
 • Lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische oorzaak
 • Hyperventilatie. Hyperventilatie wordt veelal geclassificeerd als ademhalingsprobleem.
 • Eetstoornissen
 • Prikkelbare darm

DIT ZIJN INDICATIES WAARMEE U NAAR DE HAPTOTHERAPEUT KUNT.

Zoek een haptotherapeut bij u in de buurt

Sorteer of filter op naam, plaats en provincie

Vergoeding

Haptotherapie wordt gedeeltelijk vergoed onder de noemer complementaire zorg / alternatieve behandelwijzen / psychosociale zorg of alternatieve beweegzorg. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de aanvullende polis die u kiest.

Tot het eind van het jaar kunt u uw oude verzekering opzeggen. De nieuwe verzekering dient u vóór 1 februari af te sluiten. U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd. Sluit u de nieuwe verzekering vóór 1 januari af, dan regelt de nieuwe verzekeraar voor u het opzeggen van de oude verzekering.

Het verplichte eigen risico en het vrijwillig eigen risico gelden niet voor zorg uit de aanvullende verzekering.

Voor collectief afgesloten pakketten kunnen andere voorwaarden. Neem daarover contact op met uw zorgverzekeraar.

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is niet aansprakelijk voor mogelijk onvolledig of foutief weergegeven informatie.

Klachtenprocedure

Goede zorg | In gesprek

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH en de bij haar aangesloten GZ-Haptotherapeuten stellen zich ten doel om de zorg voor u zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent over iets, of vragen heeft over de geboden zorg.

In veel gevallen leidt een gesprek met uw therapeut hierover tot een oplossing. Als dit niet mogelijk is, dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Hij / zij heeft een luisterend oor en is in staat uw eventuele vragen te beantwoorden.

Wilt u contact met onze vertrouwenspersoon? Belt of mailt u dan met het bureau van de vereniging.

Veelgestelde vragen

Wat is haptotherapie?

De haptotherapie is een haptische therapie waarbij de positieve werking van (aan)geraakt worden een belangrijke rol speelt. De haptotherapie baseert zich op de menswetenschap haptonomie, een wetenschap die de fenomenen in het menselijk contact bestudeert en beschrijft, waarbij de mens wordt beschouwd als een geheel.

Wat is het verschil tussen een haptonoom en een haptotherapeut?

Met haptonoom wordt degene aangeduid die binnen zijn / haar eigen beroep op haptonomische grondslag werkt. Hij / zij heeft uitsluitend een basisopleiding haptonomie gevolgd.

De haptotherapie is een therapievorm die in Nederland is ontstaan als een van de toepassingen van de haptonomie. Een haptotherapeut heeft een volledige beroepsopleiding gevolgd.

Wat doet een haptotherapeut?

In een eerste afspraak wordt geluisterd naar uw hulpvraag, of indien die nog niet duidelijk is, wordt in overleg met u de hulpvraag geformuleerd. De haptotherapeut zal iets vertellen over de haptonomie en zijn / haar werkwijze.

Om de eigen aangeboren vermogens van de tast bewust te laten worden, aan te spreken, te helpen ontwikkelen, om zodoende een eigen antwoord te gaan vinden op problemen / klachten, bestaat een afspraak meestal uit een combinatie van gesprek, ervaringsoefeningen en 'ervaren op de behandelbank', waarin het contact maken en de beleving van het contact voorop staan.

Na een aantal sessies zal een evaluatiegesprek plaatsvinden, waarin u met uw therapeut kunt bespreken of haptotherapie de voor u passende therapie is.

Word ik aangeraakt tijdens een sessie?

De aanraking maakt onderdeel uit van de behandeling. Dit zal echter in een zorgvuldig afstemmen plaatsvinden. Het kunnen, durven en willen openen voor contact / aanraking, is altijd uw eigen keuze.

Al bij uw aanmelding via de telefoon kunt u een "ja" ervaren, een aarzeling of een "nee".

Door praten óver gevoelens kan veel onderdrukt worden, ontkend of vermeden. Soms is alles al gezegd, of schieten woorden tekort. In stilte en in het werkelijke contact ontstaat ruimte om te voelen, zonder dat er over gepraat hóeft te worden. En dan kan er heel veel duidelijk worden.

Kan haptotherapie gecombineerd worden met andere therapie?

Ja, vaak kan dat. Het kan zijn dat gevoelde ervaringen u verder helpen dan praten alleen. Het kan ook zijn dat naast de haptotherapie, waar veel bewust wordt, het ordenen van gevoelens bij een psycholoog of psychotherapeut u helpt.

Indien overleg tussen beiden gewenst wordt door uzelf, of door een van de therapeuten, kan dat alleen met uw toestemming.

Heb ik een verwijzing nodig?

U kunt zonder verwijzing van de huisarts een afspraak maken.

Wordt haptotherapie vergoed?

Haptotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering, mits uw haptotherapeut bij ons is aangesloten. De hoogte van vergoeding is afhankelijk van de aanvullende verzekering die u kiest. Klik hier voor de lijst van zorgverzekeraars en de vergoeding voor haptotherapie.

Wat kost een sessie haptotherapie?

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH mag van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) geen adviestarief voorschrijven. Onze leden zijn dus vrij om hun eigen tarief te bepalen.

Hoeveel sessies zijn er nodig?

Dat verschilt per persoon. Ook hangt het af van de hulpvraag. Als u beiden na een eerste evaluatie hebt besloten verder te gaan met de begeleiding, dan zal de haptotherapeut een behandelplan opstellen en dit met u bespreken.

FACEBOOK


CONTACTGEGEVENS

Bezoek- en postadres:
Eerste Keucheniusstraat 35 H
1051 HP Amsterdam

T +31 (20) 488 7116
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacyverklaring

Het bureau is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09:00 - 12:00 uur.