De GZ-Haptotherapeut (kwaliteitswaarborg)

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is de landelijke beroepsvereniging van GZ-Haptotherapeuten in Nederland.
De VVH staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de GZ-Haptotherapeut.
De GZ-Haptotherapeut is werkzaam in de (eerstelijns) gezondheidszorg.

In 1993, het jaar waarin de Vereniging van Haptotherapeuten VVH is opgericht, is de haptotherapie definitief geïntroduceerd. De haptotherapie heeft sindsdien in Nederland een ontwikkeling doorgemaakt, die heeft geleid tot een (h)erkenning binnen de (eerstelijns) gezondheidszorg en de uiteindelijke introductie van het keurmerk GZ-Haptotherapeut, met de daaraan verbonden kwaliteitseisen. De GZ-Haptotherapeut heeft een (para)medische- of psychosociale HBO / WO vooropleiding (NVAO-geaccrediteerd en door OCW-erkend) en heeft een erkend diploma haptotherapie (SPHBO-getoetst). Hij / zij staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten.

De GZ-Haptotherapeut is in staat om via screening, anamnese, vragenlijsten en haptotherapeutisch onderzoek indicaties en contra-indicaties te onderkennen. De GZ-Haptotherapeut zal in geval er sprake is van contra-indicaties, desgewenst in overleg met huisarts / specialist of collega GZ-Haptotherapeut, gericht doorverwijzen.

Beroepscompetentie- profiel

Het beroepscompetentieprofiel beschrijft de competenties die vereist zijn voor een GZ-Haptotherapeut om optimaal zelfstandig te kunnen functioneren in de beroepspraktijk.

HAPTOTHERAPIE

Ieder mens heeft naast rationele bestaansbevestiging, het feit dat je bestaat, tevens affectieve zijnsbevestiging nodig, het feit dat je goed bent zoals je bent, om zich te kunnen ontwikkelen tot een geïntegreerd, volledig en zich waardevol voelend mens.

De haptotherapie is een "haptische" therapie waarbij de positieve werking van (aan)geraakt worden een belangrijke rol speelt. De haptotherapie baseert zich op de menswetenschap "haptonomie", een wetenschap die de fenomenen in het menselijk contact bestudeert en beschrijft, waarbij de mens wordt beschouwd als een ondeelbaar geheel, waar lichamelijkheid, psyche en gemoed onderscheiden kunnen worden, maar niet als los staan van elkaar.

In de therapie wordt voelbaar gemaakt wanneer, hoe en waar de cliënt zichzelf blokkeert, zichzelf inhoudt, zichzelf terughoudt, of niet in contact is met zichzelf. Er worden vermogens ontwikkeld, opdat hij meer vrije keuze krijgt in het kunnen openen voor contact, maar ook in zich kunnen terugtrekken of afsluiten.

De haptotherapie gaat uit van het gegeven, dat het lichaam de drager is van gevoelens en een geheugen heeft voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Deze gevoelservaringen zijn terug te vinden in bewegingspatronen, spanningen in het lichaam, remmingen in de gevoelsbewegingen, het ontstaan van voorkeurshoudingen- en bewegingen, en in de wijze van het aangaan van contacten. De haptotherapeut is er op gericht om de cliënt zich hiervan bewust te laten zijn en deze aan te spreken op zijn / haar eigen vermogens om los te laten, te kiezen en te veranderen. Emotionele en fysieke blokkeringen kunnen loskomen, herkend worden en verwerkt.

Domeinbeschrijving

De rol van de haptotherapie binnen de (eerstelijns) gezondheidszorg is toegenomen. Dit blijkt enerzijds uit het aantal cliënten dat op eigen initiatief de GZ-Haptotherapeut consulteert en anderzijds uit de toename van verwijzingen door huisartsen, psychologen en andere professionals.

Daarnaast heeft de haptotherapie een definitieve plaats verworven in de polisvoorwaarden (vergoedingen) van zorgverzekeraars in Nederland.

Klik hier om de Domeinbeschrijving Haptotherapie te downloaden.

Behandelwijze

De eerste afspraak bestaat onder meer uit een gesprek over ervaringsgerichte situaties, waarin het contact en beleving van het contact voorop staan. Ook wordt de hulpvraag besproken. Als haptotherapie passend is bij de hulpvraag van de cliënt / patiënt, zal deze in de eerste drie sessies ervaringen opdoen met de uitgangspunten van de haptotherapie, de persoon en werkwijze van de GZ-Haptotherapeut, de eigen vermogens van de tast, zijn / haar contactuele vermogens, de samenhang tussen het omgaan met zichzelf en anderen en hoe dat wordt ervaren in de lichamelijkheid.

Hierna volgt een evaluatie en wordt in overleg bepaald of doorgaan met haptotherapie wenselijk is. Als de GZ-Haptotherapeut meent dat doorgaan niet zinvol of passend is, zal hij / zij dat op zorgvuldige wijze met de cliënt / patiënt bespreken en hem / haar desgewenst adequaat verwijzen.

De GZ-Haptotherapeut is tijdens het haptotherapeutisch proces gericht op het laten ontdekken van de eigen vermogens van de cliënt / patiënt. Zijn / haar gevoelens, waarnemingen en gewaarwordingen die verband houden met de interactie van dat moment kunnen als referentiekader worden gebruikt indien zij relevant zijn voor het haptotherapeutische proces. De GZ-Haptotherapeut zorgt voor een contact, waarin de cliënt / patiënt zich veilig en vertrouwd weet en waarin ontmoeting kan plaatsvinden, waarbij gaandeweg de aandacht verschuift van de klacht of het probleem, naar de persoon. De GZ-Haptotherapeut schept in het contact - en vooral in de bevestigende affectiviteit - de voorwaarden voor de cliënt / patiënt om zijn / haar hulpvraag en zichzelf onder ogen te zien. Is het directe affectieve contact niet geïndiceerd dan biedt de GZ-Haptotherapeut andere ervaringssituaties aan, die de cliënt / patiënt in staat stellen anders met zichzelf en met zijn omgeving om te gaan.

Klachtenprocedure

Goede zorg | In gesprek

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH en de bij haar aangesloten GZ-Haptotherapeuten stellen zich ten doel om de zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat iemand ontevreden is, of vragen heeft over de geboden zorg.

In veel gevallen leidt een gesprek met de therapeut hierover tot een oplossing. Als dit niet mogelijk is, dan kan contact worden opgenomen met onze vertrouwenspersoon.

De GZ-Haptotherapeut voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en is aangesloten bij Stichting Zorggeschil. de onafhankelijke klachtenfunctionaris is (gratis) bereikbaar voor cliënten.

De volledige klachtenprocedure kunt door op onderstaande button te klikken.

Beroepscode

De Beroepscode GZ-Haptotherapeut vormt de grondslag voor en biedt houvast bij het opstellen van eindtermen van de beroepsopleiding, gedragsregels, richtlijnen, klacht- en tuchtrecht. Het is voorts een omschrijving van beroepsactiviteiten en deskundigheden van de GZ-Haptotherapeut, inclusief beroepsvereisten.

Klik hier om de Beroepscode GZ-Haptotherapeut te downloaden.

Wetenschap

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH richt zich op het versterken van de positie van de GZ-Haptotherapeut in de gezondheidszorg en realiseert zich het belang van wetenschappelijk onderzoek. Mede op basis van de adviezen van de Wetenschappelijke Raad voor de Haptonomie en Haptotherapie geeft de vereniging het beleid op het gebied van wetenschappelijk onderzoek vorm.

WETENSCHAPPELIJKE RAAD

De Wetenschappelijke Raad voor de Haptonomie en Haptotherapie (WRHH) ondersteunt de Vereniging bij het bouwen aan een onderzoekstraditie, het ontwikkelen van onderzoeksbeleid en adviseert ten aanzien van onderzoeksmogelijkheden en onderzoeksvoorstellen.

De raad bestaat uit de volgende leden:

  • Prof. dr. J. (Joachim) Duyndam, hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit voor Humanistiek
  • Dr. Ir. A.T.M. (Marcel) van Gogh, gepromoveerd natuurkundige, voormalig hoofddocent Innovatiewetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam, onafhankelijk adviseur
  • Prof. dr. H.C.G. (Han) Kemper, emeritus hoogleraar Gezondheid en Bewegen, EMGO+ Instituut van het VU Medisch Centrum Amsterdam
FACEBOOK


CONTACTGEGEVENS

Bezoek- en postadres:
Eerste Keucheniusstraat 35 H
1051 HP Amsterdam

T +31 (20) 488 7116
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacyverklaring

Het bureau is telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag van 10:00 - 12:00 uur.