Haptotherapie

De haptotherapie gaat uit van het gegeven, dat het lichaam de drager is van gevoelens en een geheugen heeft voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Deze gevoelservaringen zijn terug te vinden in bewegingspatronen, spanningen in het lichaam, remmingen in de gevoelsbewegingen, het ontstaan van voorkeurshoudingen- en bewegingen, en in de wijze van het aangaan van contacten.

De haptotherapeut is er op gericht om de cliënt zich hiervan bewust te laten zijn en deze aan te spreken op zijn / haar eigen vermogens om los te laten, te kiezen en te veranderen. Hoe meer gedrag voortkomt uit zelfbewustzijn, hoe makkelijker we bewegen, hoe belastbaarder en vitaler we zijn. Emotionele en fysieke blokkeringen kunnen loskomen, herkend worden en verwerkt.

van
uitgeblust
naar
opgebloeid.

HAPTOTHERAPIE BIJ BURN-OUT

Stressvolle situaties nemen je vaak helemaal in beslag. De oorzaken kunnen verschillend zijn, de uitwerking op jou is hetzelfde: je kunt er moeilijk afstand van nemen, kunt slecht ontspannen en brandt langzaam op. Extreme vermoeidheid, een verminderd gevoel van eigenwaarde en je terugtrekken uit sociale contacten zijn enkele symptomen van een burn-out. Haptotherapie kan dan uitkomst bieden.

van
onbegrip
naar
verbinding.

HAPTOTHERAPIE EN RELATIES

Ieder mens start een relatie om gelukkig te worden met de ander. Wat de aard van de relatie ook is, een relatie zonder problemen bestaat niet. Door allerlei redenen kan de relatie onder druk komen te staan. Irritaties, ruzies, tegenslag, het verwerken van een trauma of verlies, botsende karakters. Vaak kom je er samen uit, maar soms lukt dat niet. Er valt dan een gevoel van veiligheid weg en je kunt of durft je niet meer te uiten. Er ontstaat zo onbegrip en afstand, en je weet niet meer precies wat er in de ander omgaat. Haptotherapie kan dan uitkomst
bieden.

van
onbalans
naar
evenwicht.

HAPTOTHERAPIE BRENGT JE
DICHTER BIJ JEZELF

Als gevoel en verstand in balans zijn, doe je sneller wat je moet of wilt doen. Toch kan het zijn dat gevoelens en gedachten niet in overeenstemming zijn met het leven dat je leidt. Er kunnen lichamelijk een geestelijke klachten ontstaan: je voelt je niet op je plek, kunt moeilijker gevoelens uiten of herkennen, bent snel gestrest, verliest het vertrouwen in jezelf, of ervaart problemen rondom intimiteit en relaties. Haptotherapie kan dan uitkomst bieden.

Zoek een haptotherapeut bij u in de buurt

Sorteer of filter op naam, plaats en provincie

Veelgestelde vragen

Wat is haptotherapie?

De haptotherapie is een "haptische" therapie waarbij de positieve werking van (aan)geraakt worden een belangrijke rol speelt. De haptotherapie baseert zich op de menswetenschap haptonomie, een wetenschap die de fenomenen in het menselijk contact bestudeert en beschrijft, waarbij de mens wordt beschouwd als een geheel.

Wat is het verschil tussen een haptonoom en een haptotherapeut?

Met haptonoom wordt degene aangeduid die binnen zijn / haar eigen beroep op haptonomische grondslag werkt. Hij / zij heeft uitsluitend een basisopleiding haptonomie gevolgd.

De haptotherapie is een therapievorm die in Nederland is ontstaan als een van de toepassingen van de haptonomie. Een haptotherapeut heeft een volledige beroepsopleiding gevolgd.

Wat doet een haptotherapeut?

In een eerste afspraak wordt geluisterd naar uw hulpvraag, of indien die nog niet duidelijk is, wordt in overleg met u de hulpvraag geformuleerd. De haptotherapeut zal iets vertellen over de haptonomie en zijn / haar werkwijze.

Om de eigen aangeboren vermogens van de tast bewust te laten worden, aan te spreken, te helpen ontwikkelen, om zodoende een eigen antwoord te gaan vinden op problemen / klachten, bestaat een afspraak meestal uit een combinatie van gesprek, ervaringsoefeningen en 'ervaren op de behandelbank', waarin het contact maken en de beleving van het contact voorop staan.

Na een aantal sessies zal een evaluatiegesprek plaatsvinden, waarin u met uw therapeut kunt bespreken of haptotherapie de voor u passende therapie is.

Word ik aangeraakt tijdens een sessie?

De aanraking maakt onderdeel uit van de behandeling. Het kunnen, durven en willen openen voor contact / aanraking, is altijd uw eigen keuze.

Al bij uw aanmelding via de telefoon kunt u een "ja" ervaren, een aarzeling of een "nee".

Door praten óver gevoelens kan veel onderdrukt worden, ontkend of vermeden. Soms is alles al gezegd, of schieten woorden tekort. In stilte en in het werkelijke contact ontstaat ruimte om te voelen, zonder dat er over gepraat hóeft te worden. En dan kan er heel veel duidelijk worden.

Kan haptotherapie gecombineerd worden met andere therapie?

Ja, vaak kan dat. Het kan zijn dat gevoelde ervaringen u verder helpen dan praten alleen. Het kan ook zijn dat naast de haptotherapie, waar veel bewust wordt, het ordenen van gevoelens bij een psycholoog of psychotherapeut u helpt.

Indien overleg tussen beiden gewenst wordt door uzelf, of door een van de therapeuten, kan dat alleen met uw toestemming.

Heb ik een verwijzing nodig?

U kunt zonder verwijzing van de huisarts een afspraak maken.

Wordt haptotherapie vergoed?

De haptotherapeuten die bij onze beroepsvereniging zijn aangesloten, worden door zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekering.

Wat kost een sessie haptotherapie?

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH mag van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) geen adviestarief voorschrijven. Onze leden zijn dus vrij om hun eigen tarief te bepalen.

Hoeveel sessies zijn er nodig?

Dat verschilt per persoon. Ook hangt het af van de hulpvraag. Als u beiden na een eerste evaluatie hebt besloten verder te gaan met de begeleiding, dan zal de haptotherapeut een behandelplan opstellen en dat met u bespreken.

Wilt u meer weten?

FACEBOOK


CONTACTGEGEVENS

Bezoek- en postadres:
Eerste Keucheniusstraat 35 H
1051 HP Amsterdam

T +31 (20) 488 7116
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacyverklaring

Het bureau is telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag van 10:00 - 12:00 uur.