Skip to main content
samen sterker

Aanmelden als
LID VAN DE VVH

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is de landelijke beroepsvereniging van GZ-Haptotherapeuten in Nederland. De VVH staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de GZ-Haptotherapeut. Aangesloten zijn bij de beroepsvereniging betekent op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen, contact met collega's en erkenning in de gezondheidszorg.

Waarom lid worden?

  • Vergoeding (aanvullende verzekering)
  • Nationale lobby politiek en zorgverzekeraars
  • Herkenbaar beeldmerk GZ-Haptotherapeut

  • Klacht- en tuchtregeling (Wkkgz)
  • Collectiviteitskorting op verzekeringen
  • Ondersteuning op tal van gebieden

  • Ledenportaal Mijn VVH met informatie

  • Contact met collega’s in VVH Community

  • Op de hoogte van actuele ontwikkelingen

  • Promotie van het vak

Lidmaatschap geregistreerd GZ-Haptotherapeut

Je wordt A-lid van de VVH en daarna wordt je  opgenomen in het register van GZ-Haptotherapeuten met alle rechten en plichten die daaraan zijn verbonden. Je ontvangt het gevelbord met het GZ-beeldmerk en krijgt toegang tot Mijn VVH (ledenportaal).

De contributie is € 435 per jaar + eenmalig € 130 inschrijfgeld (inclusief gevelbord).

Student-lidmaatschap

Je studeert aan een erkende opleiding tot haptotherapeut. Je wordt nog niet opgenomen in het register van GZ-Haptotherapeuten met alle rechten en plichten die daaraan zijn verbonden. Je krijgt wel toegang tot Mijn VVH (ledenportaal).

De contributie is € 75 per jaar.

Lidmaatschap loondienst (tweedelijns) of in buitenland gevestigd

Je werkt als haptotherapeut uitsluitend in loondienst in de tweedelijns zorg (zonder eigen praktijk) of je bent als haptotherapeut gevestigd in het buitenland. Je wordt niet opgenomen in het register van GZ-Haptotherapeuten. Je krijgt wel toegang tot het ledenportaal Mijn VVH. 

De contributie is 150 per jaar.

Voorwaarden en regels

De VVH staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de GZ-Haptotherapeut. Dat betekent dat er regels en voorwaarden zijn aan het lidmaatschap. Zo behouden en verstevigen we onze positie in de gezondheidszorg.

Klachtenregeling

Wanneer je bent opgenomen in het register van GZ-Haptotherapeuten, val je automatisch onder de klachtenregeling van de vereniging. Deze voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).
De Wkkgz verplicht je om een klachtenfunctionaris te hebben en aangesloten te zijn bij een door het Ministerie van Volksgezondheid erkende geschilleninstantie. Cliënten kunnen via onze klachtenregeling klachten laagdrempelig en onafhankelijk laten behandelen. Wij hebben dit dus collectief voor je geregeld. Je bent wettelijk verplicht om je cliënten over de klachtenprocedure te informeren.