Skip to main content
behandeling

Zo werkt de haptotherapeutische
BEHANDELING

De haptotherapie heeft een eigen, unieke manier van behandelen. De combinatie van praten, oefeningen en lichamelijke aanraking onderscheidt haptotherapie van andere therapievormen. Door het lichaam te gebruiken als bron van informatie, omzeilen we de logica en redeneringen die we opwerpen en raken we aan wat er echt in je omgaat.

Hoe verloopt de behandeling?

Intakegesprek met mand die hoofd in handen houdt
Elkaar leren kennen

We beginnen met een kennismaking. In dit gesprek stellen we vast wat je dwarszit of waar je last van hebt. We praten over belangrijke situaties uit je leven: hoe ben je daarmee omgegaan, hoe heb je ze beleefd, hoe ervaar je ze als je erover vertelt.

Met deze intake ontstaat een beeld waar het voor jou om gaat en waar je tegenaan loopt.

Inzicht in jezelf

De eerste sessies zijn gericht op ervaren en beleven. Zo wordt de informatie uit de intake aangevuld met ervaringsoefeningen. Je wordt bijvoorbeeld gevraagd om ergens in de kamer te gaan staan en te voelen hoe dat is. Je ervaart jezelf in verschillende posities tegenover de ander.
Zo krijg je inzicht in hoe je je in het leven beweegt en wat je daarbij voelt. Daarna nodigt de therapeut je uit op de bank te gaan liggen om te voelen wat een aanraking met je doet.

plaats innemen
voeten in handen
Naar drijfveren en patronen

Door de ervaringsoefeningen ontdek je samen met de haptotherapeut hoe je je gedraagt in bepaalde situaties. Word je gedreven door overtuigingen en ideeën? Of vanuit je gevoel? Blijf je in contact met jezelf en de ander? Ingesleten patronen komen zo naar boven en geven je inzicht in jezelf.

Samen met de haptotherapeut kijk je hoe je keuzes maakt en verken je andere mogelijkheden om meer in contact met jezelf en met de ander te komen.

Op weg naar herstel

Na een aantal sessies kijken we samen of de therapie je helpt, of de klachten minder zijn geworden en of er meer sessies nodig zijn. We kunnen een behandelplan opstellen met concrete doelen op de korte termijn en op de wat langere termijn.
Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat haptotherapie voor jou niet de juiste therapie is. We helpen je dan om een behandeling te vinden die beter bij je past.

Boeken

Werken met aanraking

Werken met directe aanraking is een wezenlijk onderdeel van de haptotherapie. Je ervaart letterlijk aan den lijve hoe je reageert op aanraking en wat het bij je oproept. We doen dat omdat je lichaam een andere ingang biedt naar wat er in je omgaat dan je antwoord op vragen wat je denkt.

Je lijf spreekt een eigen taal en het liegt nooit. Aanraking laat meteen zien wat jou goed doet en wat niet. Hoe ontmoet je de ander en hoe neem je afscheid? Wat is voor jou makkelijk of moeilijk in het maken van contact? Hoe reageert je lijf als het veilig is, hoe reageer het onder druk? De aanraking is bevestigend, ondersteunend en helend.

Ieder mens is uniek. Daarom is haptotherapie altijd op jou afgestemd. We hebben geen standaard werkwijze. Zowel het gesprek, de ervaringsoefeningen en het werken met aanraking zetten we in, passend bij wat op dat moment het beste is.

Aanraking is een middel en geen doel op zich. Wanneer en hoe er met nabijheid en aanraking wordt gewerkt, is dus erg individueel. Vanzelfsprekend kijken we vooraf hoe het voor jou is om aangeraakt te worden. Als aanraking (nog) te dichtbij of niet passend is, zijn er veel andere vormen die we kunnen gebruiken.