Skip to main content
handen op elkaar

Aanvragen accreditatie

Vanaf 1 januari 2022 hoeven alleen opleiders met haptotherapeutisch aanbod bij de VVH accreditatie voor nascholingen aan te vragen. Heeft u in het verleden via onze website accreditatie aangevraagd voor andere dan vakinhoudelijke nascholingen? Dan hoeft dat niet langer in 2022.

Aanbieden nascholing aan VVH-leden

Heeft u een nascholingsaanbod voor VVH-leden? En heeft u in het verleden hiervoor accreditatie aangevraagd en ontvangen van de VVH? Als dit nascholingsaanbod is geaccrediteerd door NVAO, SNRO, CPION, SKB of KTNO, dan kunnen onze leden zich aanmelden. Ook alle cursussen van RINO zijn geaccrediteerd. Voor medisch-psychosociale cursussen hanteert de VVH nu het criterium, dat de cursus op de CGO-website vermeld moet staan. 
Na afloop stuurt u het deelnamebewijs of certificaat naar het VVH-lid; voor ons geldt dat als voldoende bewijs. 

Accreditatie aanvragen in PE-online

Sinds 1 september 2021 hoeven alléén haptotherapeutische opleiders accreditatie aan te vragen voor nascholingen. Alle aanbieders van haptotherapeutische nascholingen zijn inmiddels op de hoogte. In de Agenda PE-online vindt u hun aanbod.

Hoe werkt u in PE-online?

Alle aanbieders van haptotherapeutische nascholing hebben inmiddels autorisatie om rechtstreeks in PE-online accreditatie-aanvragen in te voeren. Zodra u een nascholing heeft ingevoerd en opgeslagen, verstuurt het systeem een e-mail naar het bureau van de VVH. De doorlooptijd voor beoordeling is maximaal 30 dagen (1 maand).

U krijgt in de wizard de vraag of u de accreditatie voor 1 jaar of voor 3 jaar wilt aanvragen. We berekenen per nieuwe aanvraag onderstaande kosten:


  • Non-profit 1 jaar = € 50,00
  • Non-profit 3 jaar = € 100,00

  • Profit 1 jaar = € 100,00

  • Profit 3 jaar = € 200,00

Het kan zijn dat wij uw aanvraag terugsturen, bijvoorbeeld omdat deze niet compleet is of omdat wij vragen hebben waardoor we de aanvraag niet kunnen beoordelen. U ontvangt dan een e-mail uit PE-online. Om de vragen te beantwoorden, gaat u terug naar de oorspronkelijke aanvraag en wijzigt u deze. Als u het bestand weer opslaat, ontvangen wij opnieuw een melding.